Plans & Pricing

BOOK A TOUR

Хүрэлцэн ирж манайхтай биечлэн танилцах.

See Plan Details & Sign Up

Price 100,000 MNT  / month

BUDDY

1 x per week (or 4 x per month)
Долоо хоногт 1 удаа (сард 4 өдөр) ажиллах эрхтэй гишүүнчлэл

This plan renews automatically.

See Plan Details & Sign Up

Price 300,000 MNT  / month

AMIGO

3 x per week (or 12 x a month).
Долоо хоногтоо 3 өдөр (сард 12 өдөр) ажиллах эрхтэй гишүүнчлэл.

This plan renews automatically.

See Plan Details & Sign Up

Price 400,000 MNT  / month

HOMIE

5 x per week.
Ажлын өдрүүдээр (7 хоногтоо 5 өдөр) ажиллах эрхтэй гишүүнчлэл.

This plan renews automatically.

See Plan Details & Sign Up

Price 150,000 MNT  / month

STUDENT

For undergrad, postgrad & doctorate students. 5 x a week.
Оюутнуудад зориулсан тусгай багц. Ажлын өдрүүдээр буюу 7 хоногт 5 өдөр хичээлээ хийх эрхтэй гишүүнчлэл.

This plan renews automatically.

See Plan Details & Sign Up

Price 1,400,000 MNT  / month

SMALL PRIVATE OFFICE

17.5 sqm, for 2-4.
Жижиг оффис (17.5квм, 2-4 хүн).

This plan renews automatically.

See Plan Details & Sign Up

Price 1,800,000 MNT  / month

MEDIUM PRIVATE OFFICE

21 sqm, for 4-6

This plan renews automatically.

See Plan Details & Sign Up

Price 2,100,000 MNT  / month

LARGE PRIVATE OFFICE

27 sqm, for 6-8

This plan renews automatically.

See Plan Details & Sign Up

Price 500,000 MNT  / month

PRIVATE DESK

A dedicated desk plan, with a 24/7 hour access.

This plan renews automatically.

See Plan Details & Sign Up