Plans & Pricing

BOOK A TOUR

Хүрэлцэн ирж манайхтай биечлэн танилцах.

Багцын мэдээллийг харах & бүртгүүлэх

Үнэ 100 000 MNT  / сар

BUDDY

1 x per week (or 4 x per month)
Долоо хоногт 1 удаа (сард 4 өдөр) ажиллах эрхтэй гишүүнчлэл

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцын мэдээллийг харах & бүртгүүлэх

Үнэ 300 000 MNT  / сар

AMIGO

3 x per week (or 12 x a month).
Долоо хоногтоо 3 өдөр (сард 12 өдөр) ажиллах эрхтэй гишүүнчлэл.

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцын мэдээллийг харах & бүртгүүлэх

Үнэ 400 000 MNT  / сар

HOMIE

5 x per week.
Ажлын өдрүүдээр (7 хоногтоо 5 өдөр) ажиллах эрхтэй гишүүнчлэл.

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцын мэдээллийг харах & бүртгүүлэх

Үнэ 150 000 MNT  / сар

STUDENT

For undergrad, postgrad & doctorate students. 5 x a week.
Оюутнуудад зориулсан тусгай багц. Ажлын өдрүүдээр буюу 7 хоногт 5 өдөр хичээлээ хийх эрхтэй гишүүнчлэл.

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцын мэдээллийг харах & бүртгүүлэх

Үнэ 1 400 000 MNT  / сар

SMALL PRIVATE OFFICE

17.5 sqm, for 2-4.
Жижиг оффис (17.5квм, 2-4 хүн).

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцын мэдээллийг харах & бүртгүүлэх

Үнэ 1 800 000 MNT  / сар

MEDIUM PRIVATE OFFICE

21 sqm, for 4-6

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцын мэдээллийг харах & бүртгүүлэх

Үнэ 2 100 000 MNT  / сар

LARGE PRIVATE OFFICE

27 sqm, for 6-8

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцын мэдээллийг харах & бүртгүүлэх

Үнэ 500 000 MNT  / сар

PRIVATE DESK

A dedicated desk plan, with a 24/7 hour access.

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцын мэдээллийг харах & бүртгүүлэх