Багц өөрчлөх

Үнэ 100 000 MNT  / сар

BUDDY

1 x per week (or 4 x per month)
Долоо хоногт 1 удаа (эсвэл сардаа 4 өдөр) ажиллах эрхтэй гишүүнчлэл

Цагийн эрхүүд
  • Day Pass 25 000 MNT (4 орсон/month)
Захиалгын нэгж
  • Meeting Room – 2h/сар орсон
    Тариф: 40 000 MNT/h

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцийн эхлэх огноо: 18-02-22

2 сар-ын гүйцэтгэлээр тооцсон үнийн дүн: 25 000 MNT

Энгийн гишүүнчлэлийн үнэ: 3 сар 01 2018

Thank you for signing up for CLUB! We will review your application and confirm you soon so you can start coworking. Please email our staff if you have any questions at coworking@theclub.mn.

Нэвтрэх мэдээлэл

If you don’t have an account, enter a new password. Нууц үгээ мартсан уу?

Төлбөрийн мэдээлэл

Нэр эсвэл компани заавал оруулах ёстой

Нэмэлт мэдээлэл

буцах