Багц өөрчлөх

Үнэ 300 000 MNT  / сар

AMIGO

3 x per week (or 12 x a month).
Долоо хоногтоо 3 өдөр (сард 12 өдөр) ажиллах эрхтэй гишүүнчлэл.

key deposit
20 000 MNT

Цуцлах мэдэгдэл
5 days

Цагийн эрхүүд
  • Day Pass 25 000 MNT (12 орсон/month)
Захиалгын нэгж
  • Meeting Room – 6h/сар орсон
    Тариф: 40 000 MNT/h

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцийн эхлэх огноо: 19-02-21

2 сар-ын гүйцэтгэлээр тооцсон үнийн дүн: 85 714.29 MNT

Энгийн гишүүнчлэлийн үнэ: 3 сар 01 2019

Thank you for signing up for CLUB! We will review your application and confirm you soon so you can start coworking. Please email our staff if you have any questions at coworking@theclub.mn.

Нэвтрэх мэдээлэл

If you don’t have an account, enter a new password. Нууц үгээ мартсан уу?

Төлбөрийн мэдээлэл

Нэр эсвэл компани заавал оруулах ёстой

Start Date


буцах