Багц өөрчлөх

Үнэ 1 800 000 MNT  / сар

MEDIUM PRIVATE OFFICE

21 sqm, for 4-6

deposit
1 800 000 MNT

Цуцлах мэдэгдэл
30 days

Цагийн эрхүүд
  • Day Pass 25 000 MNT (31 орсон/month)
Захиалгын нэгж
  • Meeting Room – 20h/сар орсон
    Тариф: 40 000 MNT/h

Энэ багц автоматаар сунгагддаг.

Багцийн эхлэх огноо: 19-02-22

2 сар-ын гүйцэтгэлээр тооцсон үнийн дүн: 450 000 MNT

Энгийн гишүүнчлэлийн үнэ: 3 сар 01 2019

Thank you for signing up for CLUB! We will review your application and confirm you soon so you can start coworking. Please email our staff if you have any questions at coworking@theclub.mn.

Нэвтрэх мэдээлэл

If you don’t have an account, enter a new password. Нууц үгээ мартсан уу?

Төлбөрийн мэдээлэл

Нэр эсвэл компани заавал оруулах ёстой

Бусад (нэмэлт)

Start Date


буцах